GMDSS – SRC

Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS)

Short Range Certificate (SRC)

 

Op ZATERDAG 17 MAART 2018

 

Dit is een verplichte opleiding ‘radio-communicatie’ voor de pleziervaarder die een officieel certificaat (van het BIPT) wensen te behalen voor het gebruik van :

  • zijn marifoon (vast of draagbaar toestel) VHF-DSC (‘digital selective calling’)
  • en/of zijn radio-baken EPIRB (‘Emergency Position Radio Beacon’)
  • en/of zijn SART (‘Search & Rescue Radar Transponder’)
  • en/of zijn AIS-SART (‘Automatic Identification System – Search & Rescue Transmitter’)

Het gebruik van zijn NAVTEX (Navigational Telex) is eveneens voorzien in de opleiding, alhoewel hiervoor geen certificaat vereist is.

De opleiding is een rechtstreekse voorbereiding op het ‘meer-keuze vragen’ examen georganiseerd door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

Het volgen van deze opleiding is een verplichting indien men wenst deel te nemen aan het examen, de BIPT erkende instructeur levert dan ook een officieel attest af dat de pleziervaarder toegang geeft tot dit examen.

De cursus, die loopt van 9 tot 19u, bestaat uit 9 uren effectieve les waarvan 7 uren theorie en 2 uren praktijk (radio-procedures zoals nood-, spoed- en veiligheidsoproepen) op een simulator (‘real life’ VHF’s).

Het maximum aantal deelnemers aan deze opleiding is 14 vanwege de praktijkoefeningen.

Zijn eveneens in de prijs van deze opleiding begrepen : de officieel erkende (door BIPT) syllabus en het attest voor deelname aan het BIPT examen.

Schrijf je in voor de cursus