Antwerp Sailing Academy

THEORIE OPLEIDINGEN
Antwerp Sailing Academy

De Antwerp Sailing Academy is een opleidingsplatform ontstaan uit een samenwerking tussen Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) , Koninklijke Liberty Yacht Club (K.L.Y.C.) en Medical Yachting club (M.Y.C.) voor zeilers en motorvaarders die zich willen vervolmaken en in orde willen zijn met hun stuurbrevet volgens de meest recente regels en wetgeving.
Op een uiterst adequate manier en in kleine groep bieden wij de opleidingen Algemeen Stuurbrevet (AS), Yachtman (YM), Yachtnavigator (YN) en GMDSS - SRC (maritieme radiocommunicatie) aan.


Wij zijn erg trots u te kunnen meedelen dat onze opleidingen worden verzorgd door mensen van het Clipper Team.
Dit uiterst gedreven team bestaat uit ervaren docenten bij o.a. de hogere zeevaartschool die ook professioneel
actief zijn in maritieme functies.


De opleidingen worden modulair onderricht tijdens meerdere zaterdag-sessies.

Algemeen Stuurbrevet + Yachtman
8 zaterdag sessies (voor- en namiddag)

Sessies 1 tot en met 5 zijn voorzien voor schippers van zowel motorjachten als zeiljachten ter voorbereiding van het examen Algemeen Stuurbrevet (AS) (bevat noties van kustnavigatie tot 6 nautische mijl uit de kust)

Voor de opleiding Yachtman (YM) is er in eerste instantie voorafgaandelijk een halve dag met AS gezamelijke opleiding. Tevens kan er facultatief ingepikt worden sessie 5 voor wie reeds in het bezit is van het Algemeen Stuurbrevet voor herhalingsoefeningen. Aansluitend zijn sessies 6 t.e.m. 8 voorbehouden voor YM. Deze opleiding gaat dieper in op kustnavigatie en zeevaart tot 200 nautische mijl uit de kust.

AS : 5 sessies (5 x 7,0 = 35 lesuren)
YM : AS + 3 sessies (8 x 7,0 = 56 lesuren)

AS-leerstof = theorie examen bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK) (1)
YM-leerstof = theorie examen bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK)
AS : uitstap mogelijkheid na 5 sessies voor theorie-examen AS (1)
YM : instap mogelijkheid tijdens 5de sessie indien reeds in het bezit van AS

Data en curriculum van Theorie-opleiding AS + YM


Yachtnavigator
9 zaterdag sessies (voor- en namiddag)

Yachtnavigator bouwt verder op Yachtman of eventueel equivalent (vb. RYA, FFV....) en is ter voorbereiding van oceaanvaart. Ze bestaat essentieel uit astro-navigatie met praktijk sextant, aangepaste electronische navigatie, oceaan-meteo, stormtechnieken, oceaan-EHBO, ....

YN : leerstof = theorie + praktijk examens bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK)

Data en curriculum van Theorie-opleiding YN

 


GMDSS - SRC (maritieme radio communicatie)
1 zaterdag sessie (voor-, namiddag en avond)


Deze opleiding is een verplichte opleiding ‘radio-communicatie’ voor de pleziervaarder die een officieel certificaat (van het BIPT) wensen te behalen voor het gebruik van :
zijn marifoon (vast of draagbaar toestel) VHF-DSC (‘digital selective calling’)
en/of zijn radio-baken EPIRB (‘Emergency Position Radio Beacon’)
en/of zijn SART (‘Search & Rescue Radar Transponder’)
en/of zijn AIS-SART (‘Automatic Identification System - Search & Rescue Transmitter’)

Datum en curriculum van Theorie-opleiding GMDSS-SRC


Wie meer informatie wenst over de reglementering, de vereiste brevetten, de scheepsuitrusting
en de certificering van pleziervaartuigen, kan deze informatie hieronder terugvinden.


Vademecum voor de Pleziervaart