THEORIE-opleiding via E-Learning

Antwerp Sailing Academy

De Antwerp Sailing Academy is een opleidingsplatform ontstaan uit een samenwerking tussen Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) , Koninklijke Liberty Yacht Club (K.L.Y.C.) en Medical Yachting club (M.Y.C.) voor zeilers en motorvaarders die zich willen vervolmaken en in orde willen zijn met hun brevetten volgens de meest recente regels en wetgeving.
Op een uiterst adequate manier en in kleine groep bieden wij de opleidingen Algemeen Stuurbrevet (AS), Yachtman (YM), Yachtnavigator (YN) en GMDSS - Short Range Certificate (maritieme radiocommunicatie) aan.

E-Learning

Op algemene vraag biedt Antwerp Sailing Academy (ASA) vanaf 18 mei 2020 gedurende 6 zaterdagen
on-line lessen (E-Learning) aan voor diegenen die nog DIT jaar het examen Yachtman wensen af te leggen.

ASA opteert nu voor deze formule omdat klassiek onderwijs momenteel nog niet aan de orde is.

In voorgaande periode werd enige ervaring opgedaan in het on-line onderwijs in de pleziervaart-sector op niveau Yachtman, en dit werkt...! Alhoewel het klassiek onderwijs uiteraard onze voorkeur blijft genieten en opnieuw een aanvang zal nemen vanaf half oktober dit jaar.

Yachtman

De theorieopleiding ter voorbereiding van het examen Yachtman (YM) behandelt kust- en zeevaartnavigatie tot 200 nautische mijl uit de kust.

Ter informatie: FOD Mobiliteit opent vanaf 1 juni 2020 opnieuw haar deuren voor het theorie-examen Yachtman. Gelieve ermee rekening te houden dat 31 december 2020 de ‘deadline’ is van de huidige overgangsperiode in de pleziervaartregelgeving, na deze datum zal een PRAKTIJK-examen noodzakelijk worden voor het behalen van het brevet YACHTMAN.

Inschrijven voor het theorie-examen zelf gebeurt rechtstreeks op de website van FOD.(LINK)

Onlangs werd op de website van FOD de officiële inhoud van de theorie-examens gepubliceerd.(LINK)

Nieuw aanbod : YM-modules via E-learning gedurende 6 zaterdagen

LET OP: Om deel te kunnen nemen aan deze E-Learning sessies en aansluiting te kunnen vinden bij de behandelde leerstof voor YM dient men in het bezit te zijn van het Algemeen Stuurbrevet !

PRAKTISCH: Inschrijven en betalen gebeurt allemaal online.
Er wordt ingeschreven per aparte sessie of voor de VOLLEDIGE CYCLUS van 6 zaterdagen in één keer
Na inschrijving ontvangt elke deelnemers verdere info per email

Zaterdag 23 mei (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Zeekaarten & Mercator projectie
  • Navigatie ‘basics’ kleine herhaling bestaande uit ‘uitvoering’ & ‘planning’ - oefeningen
  • Navigatie koppelkoersen over meerdere uren

Zaterdag 30 mei (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Navigatie koppelkoersen over meerdere uren - oefeningen
  • Peilingen algemeen & peiling met verzeiling

Zaterdag 6 juni (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Peiling met verzeiling - oefening
  • Gebruik REEDS nautical almanac
  • Diepteberekeningen: grafische methode met ‘standard-’ en ‘secondary ports’

Zaterdag 13 juni (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Diepteberekeningen: grafische methode met ‘standard-’ en ‘secondary ports’ - oefeningen
  • Herhaling bebakening

Zaterdag 20 juni (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Meteorologie: atmosfeer & luchtdruk verschil & luchtcirculatie & schaal van Beaufort & windrichting convergentie en divergentie & wrijving van de wind & wolken & mist & polaire fronten & ontstaan van een polaire depressie & model depressie & onweer & zeebries en landbries & luchtsoorten & lokale winden & weerkaarten & meteo bulletins

Zaterdag 27 juni (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Communicatie
  • Electronische navigatie
  • Dieselmotoren

Zaterdag 11 juli (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • Marine EHBO & AED

Zaterdag 18 juli (10u tot 12u30), prijs: 48€

  • IAR (specifiek verkeerscheiding stelsels…)

CURSUSMATERIAAL

 Herwerkte versie ‘Leidraad voor de Yachtman’ – 55 euro (nieuwe prijs!)
 Passer & plotter – 40 euro
 Oefenzeekaarten BNZ & Admiralty 5046 – 22 euro

 Bovenstaand materiaal:  ter beschikking op secretariaat RYCB // verzending per post (mits betaling verzendingskosten)

 Navigatie oefeningen & oplossingen & oefenalmanacs via electronisch medium, zijn INBEGREPEN in e-learning-prijs

CONTACT:
 Email ASA : info@antwerpsailingacademy.be