Theorie opleiding ALGEMEEN STUURBREVET (AS)
CURRICULUM op basis van
NIEUWE PLEZIERVAARTWETGEVING (2019)

NAVIGATIE - KAARTPASSEN : positie op aarde & de zeekaart & basis navigatie statische begrippen & basis navigatie tochtuitvoering en tochtplanning over 1 uur & peilingen & elektronische navigatie (GPS) & getijden en stroom & diepte berekeningen (12den regel) & oefeningen op zeekaart Belgische kust

REGLEMENTEN :  Internationaal Aanvarings Reglement (IAR) & reglementen Kust & Schelde & APSB  & berichten aan zeevarenden & bebakening (o.a. IALA A)

VAARTUIG : terminologie en uitrusting & koersen en zeilstanden & kompas en log en dieptemeter

COMMUNICATIE : verkeersseinen (voornaamste vlaggen & spelling) & radio-communicatie (algemene begrippen & noodverkeer)

MOTOREN : blokschema & controles bij het varen & anodes & winterklaar maken vaartuig

VEILIGHEID : uitrusting aan boord & gasinstallatie & brand & alarm slaan & pyrotechnische middelen & manoeuver MOB & noodseinen

METEO :  H- & L drukgebieden & windrichtingen & krimpende- en ruimende winden  & mist & zee- en landbries & schaal van Beaufort & weerberichten (waar en wanneer)

EHBO :  marine EHBO & AED