Antwerp Sailing Academy

THEORIE OPLEIDINGEN
Antwerp Sailing Academy

OPLEIDINGS-AANBOD 

De Antwerp Sailing Academy is een opleidingsplatform ontstaan uit een samenwerking tussen Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) , Koninklijke Liberty Yacht Club (K.L.Y.C.) en Medical Yachting club (M.Y.C.) voor zeilers en motorvaarders die zich willen vervolmaken en in orde willen zijn met hun brevetten volgens de meest recente regels en wetgeving.
Op een uiterst adequate manier en in kleine groep bieden wij de opleidingen Algemeen Stuurbrevet (AS), Yachtman (YM), Yachtnavigator (YN) en GMDSS - Short Range Certificate (maritieme radiocommunicatie) aan.


Wij zijn erg trots u te kunnen meedelen dat onze opleidingen worden verzorgd door een uiterst gedreven team bestaat uit ervaren docenten uit onder andere de Hogere Zeevaartschool Antwerpen die ook professioneel
actief zijn in maritieme functies.


De opleidingen worden modulair onderricht tijdens meerdere zaterdag-sessies.

Algemeen Stuurbrevet + Yachtman

Het basisaanbod voor schippers van zowel motorjachten als zeiljachten is de theorieopleiding ter voorbereiding van het examen Algemeen Stuurbrevet (AS) en bevat noties van kustnavigatie tot 6 nautische mijl uit de kust.

Curriculum van Theorie-opleiding AS

AS - leerstof is voorbereidend op het theorie-examen bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK)
(procedure tot eind 2019)


Voor de opleiding Yachtman (YM) is er in eerste instantie voorafgaandelijk gezamelijke modules met AS. Aansluitend zijn de verdere modules voorbehouden voor YM. Deze opleiding gaat dieper in op kust- en zeevaartnavigatie tot 200 nautische mijl uit de kust.

Curriculum van Theorie-opleiding YM

YM - leerstof is voorbereidend op het theorie-examen bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK)
(procedure tot eind 2019)

 

Yachtnavigator

Yachtnavigator (YN) bouwt verder op Yachtman (YM) of eventueel equivalent (vb. RYA, FFV....) en is ter voorbereiding van oceaanvaart. Ze bestaat essentieel uit astro-navigatie met praktijk sextant, aangepaste electronische navigatie, oceaan-meteo, stormtechnieken, oceaan-EHBO, ....

Curriculum van Theorie-opleiding YN

YN - leerstof is voorbereidend op de theorie- + praktijk-examens bij FOD Mobiliteit & Vervoer – Scheepvaart (LINK)
(procedure tot eind 2019)


Module GMDSS - Short Range Certificate (maritieme radio communicatie)

Deze opleiding is een verplichte opleiding ‘radio-communicatie’ voor de pleziervaarder die een officieel certificaat (van het BIPT) wensen te behalen voor het gebruik van :
zijn marifoon (vast of draagbaar toestel) VHF-DSC (‘digital selective calling’)
en/of zijn radio-baken EPIRB (‘Emergency Position Radio Beacon’)
en/of zijn SART (‘Search & Rescue Radar Transponder’)
en/of zijn AIS-SART (‘Automatic Identification System - Search & Rescue Transmitter’)

Curriculum van Theorie-opleidingsmodule  GMDSS-SRC